Jump Math - Programa de enseñanza aprendizaje de matemáticas

Evidencia

JUMP Math se fundamenta en investigaciones científicas que confirman la rigurosidad del itinerario propuesto y verifican que es posible descubrir las habilidades matemáticas de todos los estudiantes.

JUMP Math se fundamenta en investigaciones científicas que confirman la rigurosidad del itinerario propuesto y verifican que es posible descubrir el talento matemático de todos los estudiantes.

jump math - evidencia cientifica

Evidencia científica

Universidad Autónoma de Barcelona, CRECIM

En el curso 2014-2015, la Universidad Autónoma de Barcelona con la colaboración de Fundación Telefónica, evaluó una proyecto piloto en España con 1.000 alumnos. Concluyó que en aquellos centros en los que se implantaba JUMP Math había una reducción significativa de suspensos y un aumento de notables y sobresalientes. Tanto docentes como familias también destacaron una mejoría en la actitud de los estudiantes hacia las matemáticas.

jump math - evidencia cientifica

Evidencia científica

Universidad Autónoma de Barcelona, CRECIM

En el curso 2014-2015, la Universidad Autónoma de Barcelona con la colaboración de Fundación Telefónica, evaluó una proyecto piloto en España con 1.000 alumnos. Concluyó que en aquellos centros en los que se implantaba JUMP Math había una reducción significativa de suspensos y un aumento de notables y sobresalientes. Tanto docentes como familias también destacaron una mejoría en la actitud de los estudiantes hacia las matemáticas.

Evidencia científica

Universidad de Toronto

En el curso 2011, la Universidad de Toronto realizó un estudio aleatorio en 18 escuelas en el que se evaluaron las habilidades matemáticas de los estudiantes antes y después de implantar JUMP Math. Concluyó que estudiantes que seguían el programa JUMP Math adquirían mejores habilidades matemáticas que las adquiridas el curso previo, año en el que no se utilizó el programa.

jump-math-evidencia-cientifica

Evidencia científica

Universidad de Toronto

En el curso 2011, la Universidad de Toronto realizó un estudio aleatorio en 18 escuelas en el que se evaluaron las habilidades matemáticas de los estudiantes antes y después de implantar JUMP Math. Concluyó que estudiantes que seguían el programa JUMP Math adquirían mejores habilidades matemáticas que las adquiridas el curso previo, año en el que no se utilizó el programa.

jump-math-evidencia-cientifica

Jump Math funciona

Los centros educativos opinan

Jump Math funciona

Reconocimientos

WISE, cimera Mundial per a la Innovació Educativa, ha distingit JUMP Math com un dels projectes educatius que promouen pràctiques eficaces per enfrontar-se als reptes educatius globals més urgents.
Math Minds és una comunitat de professionals del sector educatiu per millorar l’ensenyament de les matemàtiques. JUMP Math és un dels seus principals col·laboradors.
ESSA ofereix informació sobre programes educatius que han estat avaluats rigorosament i han obtingut resultats d’èxit. Ha reconegut JUMP Math com un dels programes més prometedors als Estats Units.
Charity Intelligence Canada, organització benèfica canadenca, premia JUMP Math com una de les 10 organitzacions benèfiques d’impacte més importants al Canadà.
Fundació Telefónica, empresa que contribueix al desenvolupament econòmic, social i cultural, reconeix JUMP Math dins de les tres principals innovacions STEM a nivell mundial.
Fundación Telefónica, empresa que contribuye al desarrollo económico, social y cultural, reconoce a JUMP Math dentro de las tres principales innovaciones STEM a nivel mundial.
Charity Intelligence Canada, organización benéfica canadiense, premia a JUMP Math como una de las 10 organizaciones benéficas de impacto más importantes en Canadá.
ESSA ofrece información sobre programas educativos que han sido rigurosamente evaluados y han obtenido resultados de éxito. Ha reconocido a JUMP Math como uno de los programas más prometedores en Estados Unidos.
Math Minds es una comunidad de profesionales del sector educativo que se apoyan entre sí para mejorar la enseñanza de las matemáticas. JUMP Math es uno de sus principales colaboradores.
WISE, cumbre Mundial para la Innovación Educativa, ha galardonado a JUMP Math como uno de los proyectos educativos que promueven prácticas eficaces para enfrentarse a los retos educativos globales más urgentes.
0
    0
    Carrito
    Tu carrito esta vacíoVolver a la tienda